More

  Kiểm thử phần mềm

  Test case là gì?

  Test case là tài liệu ghi lại các bước thực hiện để verify một năng hoặc một chức năng của phần mềm. Một test...

  Tìm hiểu về Test Plan

  Test plan Test plan là tài liệu chi tiết có đầy đủ các thông tin như: chiến lược test, phạm vi kiểm thử, thời gian...

  Làm sao để biết khi nào hoàn thành kiểm thử?

  Với vai trò là một tester, làm sao bạn có thể biết được khi nào bạn đã test tất cả mọi thứ, việc test đã hoàn thành, đã cover đủ tất cả các trường hợp.

  Viết kịch bản Automation Test đầu tiên với Serenity Screenplay

  Qua bài viết Tổng quan về Screenplay pattern chúng ta đã tìm hiểu về Screenplay pattern, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn...

  Upload file và download file với Robot Framework

  Upload file và download file với robot framework

  Setup môi trường Automation Test Mobile với Appium

  Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các setup enviroment cho appium sử dụng trong mobile test. Environment: Hệ điều hành ubuntu 20.04 Máy điện...

  Recent Articles