More

  Tìm hiểu về Test Plan

  Test plan

  Test plan là tài liệu chi tiết có đầy đủ các thông tin như: chiến lược test, phạm vi kiểm thử, thời gian thực hiện test, thời gian dự trù (estimation) và một nguồn lực và thiết bị cần có để chuẩn bị kiểm thư như số lượng tester, số lượng thiết bị các loại.

  Test plan giúp chúng ta xác định được nguồn lực cần để đảm bảo phầm mềm được nghiệm thu.

  Tại sao test plan lại quan trọng

  Việc làm test plan trước khi thực hiện có nhiều lợi ích

  • Test plan được thực hiện giúp cho những team khác như đội phát triển phần mềm, đội quản lý dự án, khách hàng hiểu được chi tiết những gì có trong kiểm thử.
  • Test plan giống như tài liệu chỉ dẫn trong dự án khi thực hiện test. Điều này giúp team có nhiều người làm việc hiệu quả, có một quy trình chung.
  • Giúp người quản lý có thể dễ dàng review được công việc của team kiểm thử. Vì trong test plan có thông tin đầy đủ thông tin quan trọng về công việc kiểm thử của team.

  Làm thế nào để viết test plan?

  Để viết được test plan cần có một quá trình luyện tập và đúc kết sau mỗi giai đoạn. Chúng ta sẽ có một form test plan phù hợp với dự án đang làm nhất và đưa vào sử dụng. Một test plan tốt là một test plan có thể reuse (sử dụng lại) được, không mất quá nhiều thời gian để sửa đổi.

  Test plan sẽ có các thông tin chính sau:

  Các mục chính khi viết test plan
  1. Analyze the product -> Phân tích về sản phẩm
  2. Design the Test Strategy -> Thiết kế chiến lược kiểm thử
  3. Define the Test Objectives -> Đưa ra được mục tiêu kiểm thử là gì?
  4. Define Test Criteria -> Đưa ra các tiêu chí kiểm thử, tương tự như các tiêu chuẩn về nghiệm thu y tế, sản phẩm thuốc,…
  5. Resource Planning -> Kế hoạch về nguồn lực như: người tham gia, thiết bị, chi phí
  6. Plan Test Environment -> Môi trường thực hiện kiểm thử
  7. Schedule & Estimation -> Kế hoạch và dự trù các thời gian kiểm thử
  8. Determine Test Deliverables -> Xác định được thời gian delivery sản phẩm để đảm bảo sản phẩm trước khi delivery đã được thực hiện kiểm thử, đảm bảo chất lượng.

  Đọc thêm các bài về test: Kiểm thử phần mềm có cần thiết?

  Tham khảo tại: TEST PLAN: What is, How to Create (with Example)

  Recent Articles

  Related Stories

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây