More

  Viết kịch bản Automation Test đầu tiên với Serenity Screenplay

  Qua bài viết Tổng quan về Screenplay pattern chúng ta đã tìm hiểu về Screenplay pattern, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách áp dụng screenplay pattern vào kịch bản đầu tiên automation test với Serenity framework

  Cài đặt môi trường sử dụng Ubuntu 20.04

  • IntelliJ IDEA
  • JDK 11
  • Maven 3.2

  Khởi tạo project serenity

  Sau khi đã cài đặt xong môi trường, bạn sử dụng terminal để tạo project serenity.

  Gõ câu lệnh:

  mvn archetype:generate -Dfilter=net.serenity-bdd:serenity-jbehave-archetype

  Và đợi khoảng 1-2 phút để download toàn bộ thư viện về, vì đây là lần đầu tiên sẽ cần nhiều thời gian để download thư viện.

  Đến dòng choose a number of filter xuất hiện tiếp theo bạn chọn option số 6: serenity-junit-screenplay-archetype.

  Màn hình sẽ chuyển tới phần chọn version của Serenity, bạn có thể chọn version mới nhất. Trong màn hình là version mới nhất là 16 đã được chọn sẵn nên chỉ cần ấn enter

  Sau đó bạn cần điền các thông số sau:

  • GroudId: thường là viết ngược tên miền của các tổ chức ví dụ: tên miền của selenium là selenium.org thì groupId sẽ là org.selenium
  • ArtifactId: tên project ở trong công ty, artifactId có thể trùng nhau nếu như có groupId khác nhau. Bởi vì, nhiều công ty có thể làm chung cùng 1 project.

  Cuối cùng serenity sẽ hỏi bạn xác nhận lại thông tin đã điền, bạn gõ chữ Y -> sau đó chữ BUILD SUCCESS hiển thị là bạn đã tạo project serenity thành công.

  Khi đã tạo được project thành công, bạn vào IntelliJ IDEA để mở project

  Giới thiệu về Serenity Screenplay project

  Mình sẽ giới thiệu qua một chút về cấu trúc của một project serenity screenplay

  Cấu trúc cơ bản của serenity screenplay sẽ gồm 3 phần:

  • features: thư mục chứa các kịch bản test được phân chia theo chức năng. Ví dụ trong ảnh là chức năng search
  • task: thư mục chứa các task mà user thực hiện để hoàn thành kịch bản automation test. Ví dụ trong ảnh: task thực hiện mở application (OpenTheApplication) và task tìm kiếm thông tin (Search)
  • ui: thư mục chứa các thông tin để xác định các element trên UI. Ví dụ trong ảnh: target UI đến search book (SearchBox) và GoogleSearchPage
  Kịch bản ví dụ của serenity screenplay

  Run kịch bản và xem report của Serenity Screenplay

  Để chạy kịch bản của serenity, bạn vào thư mục chứa kịch bản serenity vừa tạo, bật terminal và gõ lệnh chạy:

  mvn clean verify

  Sau khi chạy xong, terminal sẽ hiển thị thông tin về số lượng các kịch bản đã chạy và kết quả. Để mở report của kịch bản vừa chạy, chúng ta vào thư mục theo đường dẫn sau:

  SerenityScreenplayDemo/target/site/serenity/index.html

  Đây là live report là serenity đã generate ra, sau mỗi lần chạy kịch bản, report sẽ được update theo kết quả mới.

  Chúc các bạn thực hiện thành công kịch bản serenity screenplay đầu tiên.

  Recent Articles

  Related Stories

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây