More

  Kiểm thử phần mềm

  8 cách tìm kiếm và tương tác với Element trong Selenium

  Tìm kiếm và tương tác với các element là một phần quan trọng trong automation test. Selenium  có nhiều ưu điểm như hỗ trợ...

  Tổng quan về Screenplay Pattern

  Screenplay pattern hiện nay đang làm một pattern nổi lên trong ngành Automation Test. Bài viết sẽ giới thiệu cơ bản nhất về Screenplay pattern. Screenplay...

  Viết kịch bản automation test đầu tiên với Selenium tool

  Môi trường Trước khi viết kịch bản đầu tiên cho automation test tool với selenium bạn cần cài đặt JDK 11IDE Java (trong bài viết...

  Tổng quan về Selenium tool cho người mới bắt đầu

  Selenium hiện đang là một công cụ nổi tiếng đối với những người làm trong ngành kiểm thử phần mềm tự động. Bài viết...

  Kiểm thử phần mềm có cần thiết?

  Tại sao chúng ta lại cần kiểm tra một thứ gì đó?  Khi chúng ta kiểm tra một thứ gì đó có nghĩa...

  Recent Articles