More

  Đối số biến (Varargs) trong Java

  Giới thiệu

  Đối biến số varargs được giới thiệu trong Java 5. Varargs hỗ trợ cung cấp linh động một số lượng của một tham số (parameter).

  Trong bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối biến số varargs trong Java.

  Khi chưa có Varargs

  Trước Java 5, mỗi khi chúng ta muốn truyền một số lượng đối số tùy ý cho tham số. Để làm điều này, cần phải truyền tất cả các đối số (arguments) vào trong một mảng hoặc triển khai N phương thức khác nhau.

  Khi Varargs được ra mắt

  Varargs parameter được sử dụng từ 0 hoặc với nhiều đối số được truyền vào một function.

  Varargs ra mắt, giới thiệu cú pháp mới để xử lý trường hợp một số tham số tùy ý một các tự động bằng các sử dụng một mảng ở bên dưới.

  Varargs có tac dụng khi chúng ta không chắc chắn về số lượng của đối số truyền vào một phương thức.

  Varages là một mảng vì vậy chúng ta có thể sử dụng varargs giống như một mảng bình thường.

  Cú pháp của Varargs:

  Các varargs được biểu diễn bằng dấu ba chấm (…) ngay sau kiểu dữ liệu.

  Varargs in Java - Decodejava.com
  Varargs trong Java

  Như ví dụ sau:

  public String formatWithVarArgs(String... values) {
    // ...
  }

  Varargs rất dễ sử dụng tuy nhiên vẫn có một số quy tắc khi sử dụng:

  • Mỗi phương thức (method) chỉ có thể có một tham số varargs
  //Compile time error
  public String formatWithVarArgs(String... value1, String... value2) {
    // ...
  }
  • Đối số varargs phải là tham số cuối cùng
  //Compile time error
  public String formatWithVarArgs(String... value1, String value2) {
    // ...
  }

  Nguồn tham khảo: Varargs in Java | Baeldung

  Recent Articles

  Related Stories

  1 BÌNH LUẬN

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây