Trang chủ Lập trình C Lập trình C: Chương trình đầu tiên

Lập trình C: Chương trình đầu tiên

0

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với chương trình C.

Bài viết sử dụng IDE là DevC++ bạn có thể download như bài hướng dẫn trước. Bạn cũng có thể dùng IDE khác có hỗ trợ ngôn ngữ C.

Tổng quan các bước:

  • Tạo dự án mới(project)
  • Thực hiện lập trình chương trình đầu tiên với C
  • Cách chạy chương trình

Tạo dự án với DevC++

Bước 1: Click file -> New -> Project…

Tạo dự án mới với Dev-C++
Tạo dự án mới với Dev-C++

Bước 2: Chọn thông tin cơ bản cho dự án

  • Empty project
  • Chọn loại C Project
  • Thay đổi tên của dự án
Chọn loại dự án

Bước 3: Tạo file soạn thảo

Tạo file soạn thảo

Bước 4: Bạn có thể đổi tên dự án bằng lựa chọn “Rename File” hoặc xoá file bằng lựa chọn “Remove File”

Đổi tên file

Thực hiện lập trình chương trình đầu tiên

Bước 5: Thực hiện lập trình chương trình đầu tiên

Chương trình đầu tiên
#include<stdio.h>

int main() {
	printf("Hello World!");
	return 0;
}

#include<studio.h> mục đích là giúp chương trình biên dịch tìm tệp stdio.h và thêm nó vào mã nguồn chương trình.

stdio.h là một thư viện chứa các mô tả về các hàm nhập xuất chuẩn mà bạn sẽ dùng để đưa thông tin ra ngoài hoặc lấy thông tin từ người dùng.

int main() là dòng mã mà bạn sẽ thấy ở mọi chương trình C. Mỗi chương trình đều có một và chỉ một hàm main. Thông thường hàm main là nơi bắt đầu chạy của một chương trình.

Return 0; trong hàm main để khai báo rằng chương trình chạy cho đến dòng cuối cùng và chương trình không có lỗi gì xảy ra.

printf("Hello world"); là lệnh làm hiển thị dòng chữ “Hello world” lên màn hình.

printf là hàm in có định dạng (formatted printing) đã được khai báo sẵn trong stdio.h – đó là lí do chúng ta phải gộp tệp này vào chương trình bằng lệnh #include ở đầu chương trình.

Dấu chấm phẩy ( ; ) là một lời tuyên bố terminator, để kết thúc một câu lệnh, nếu kết thúc một câu lệnh mà không có dấu chấm phẩy thì câu lệnh đó sẽ không thực thi vì máy sẽ hiểu rằng câu lệnh của bạn chưa hoàn thành, khi đó bạn sẽ bị báo lỗi.

Cách chạy chương trình

Để chạy chương trình, các bạn ấn vào biểu tượng như trong ảnh hoặc ấn phím tắt F11.

Cách chạy chương trình đầu tiên với C

Sau khi chương trình thực hiện biên dịch và chạy thành công. Kết quả sẽ được hiển thị ở của sổ console như hình.

Cửa sổ console khi chạy chương trình

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong chương trình đầu tiên với C.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Exit mobile version