Trang chủ Kiểm thử phần mềm Setup môi trường Automation Test Mobile với Appium

Setup môi trường Automation Test Mobile với Appium

0

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các setup enviroment cho appium sử dụng trong mobile test.

Environment:

 • Hệ điều hành ubuntu 20.04
 • Máy điện thoại sử dụng hệ điều hành android

Những phần mềm cần cài đặt:

1. ABD (Android Debug Bridge) Dùng để connect máy tính với thiết bị điện thoại thật

Hướng dẫn chi tiết donwload

Download tại link: How To Install ADB and Fastboot on Ubuntu 20.04 LTS – idroot

Step 1: chạy lệnh update system

sudo apt update
sudo apt upgrade

Step 2: Installing ADB and Fastboot on Ubuntu 20.04.

sudo apt install android-tools-adb
sudo apt install android-tools-fastboot

Kiểm tra adb version bằng lệnh

adb version

Sau đó bật server bằng lệnh

sudo adb start-server

Step 3: Kiểm tra adb connection bằng lệnh

adb devices
 • Nếu thiết bị connect thành công bạn sẽ hiện list thiết bị đã kết nối

Nếu không hiển thị list thiết bị đã kết nối hãy kiểm tra lại:

 • Dây cáp đã kết nối điện thoại với máy tính chưa?
 • Check xem máy đã bật chế độ debug và cấp quyền trao đổi dữ liêu qua usb chưa?

2. Download NodeJS

Chi tiết cách download NodeJS

Sử dụng download option 2 để cài NodeJS version > 10 vì appium yêu cầu bản NodeJS này

Xem phần option 2 tại link How To Install Node.js on Ubuntu 20.04 | DigitalOcean

3. Download Android Desktop 1.20

Android Desktop dùng để locator các element trên app

Xem chi tiết cách hướng dẫn cài đặt dưới đây

Chi tiết

Truy cập vào trang web của appium Appium: Mobile App Automation Made Awesome.

Chọn phiên bản 1.20 tải về máy

Lưu ý: Ở máy tính nên tạo một thư mục tên “Application” để lưu trữ

Để run được appium cần phải cấp quyền execute file khi tải về

Làm theo hướng dẫn sau:

 • Mở terminal ở thư mục application
 • Chạy lệnh để thêm quyền execute cho file Appium-linux-1.20.2-4.AppImage
sudo chmod +x Appium-linux-1.20.2-4.AppImage

Sau đó chuột phải vào file và chọn run

Xem thêm tại bài viết: Automating Native app , Web app, Hybrid app with appium phần Inspect UI elements on Native app – Calculator with Appium

Một số lỗi gặp phải trong quá trình run appium desktop và cách fix

 1. Tải chưa đúng phiên bản Appium 1.20

Bài hướng dẫn đang viết theo cách dùng của phiên bản 1.20. Nên hãy kiểm tra lại và tải lại đúng phiên bản Appium 1.20

2. Port dùng để bật server đang được sử dụng ở tác vụ khác

Port như trong ảnh đang sử dụng là port 4723. Nếu như chạy server báo lỗi như ảnh dưới hãy kiểm tra:

 1. Bạn có đang chạy server ở một task khác hoặc port đang sử dụng đã dùng ở đâu
 2. Bạn có thể đổi port sang số khác

3. Error: You must include a platformName capability

Khi gặp lỗi như ảnh hãy thêm phần desired Capabilites như sau

4. Lỗi về setup JAVA_HOME và ANDROID_HOME

Bạn cần phải thêm đường dẫn cho JAVA_HOME và ANDROID_HOME vào file .bashsr

Cách fix:

 • Vào home và ấn ctrl h để hiện thị các thư mục ẩn, sau đó mở file .bashrc
 • Thêm phần đường dẫn như trong ô đỏ, tuy nhiên về đường dẫn ANDROID_HOME và JAVA_HOME sẽ khác nhau theo từng máy, xem tiếp hướng dẫn về cách lấy đường dẫn
1export ANDROID_HOME=/usr/lib/android-sdk
2export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
3export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools/bin
4export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools
5export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

5. Cách tìm đường dẫn JAVA_HOME và ANDROID_HOME

Cách tìm đường dẫn JAVA_HOME

 1. Bật terminal và dùng câu lệnh tìm java bằng lệnh
whereis java

Kết quả đã in ra đường dẫn của java đang nằm trong thư mục /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

2. Tiếp đến kiểm tra xem java có được cài đặt trong thư mục này sử dụng lệnh

ls -la /usr/lib/jvm | grep java

Giải thích câu lệnh:

 • ls -la : list các file có trong thư mục /usr/lib/jvm theo cột dọc và có cột thông tin về phân quyền
 • grep jave: tìm những file có chứa ký tự “java”

→ Câu lệnh dùng để filter những file có chữa ký tự java trong thư mục /usr/lib/jvm

3. Cuối cùng, hãy copy đường dẫn của java vừa tìm được vào file .bashsr đã mở ở trên

Để kiểm tra đường dẫn của biến JAVA_HOME, hãy sử dụng câu lệnh

echo $JAVA_HOME

Làm tương tự để tìm được đường dẫn cho ANDROID_HOME

4. Cách excute file .bashsr

Sau khi đã sửa xong file .bashrs bạn cần reload lại, làm theo hướng dẫn sau

 1. Tạo file .bash_profile để rỗng
  1. Mở terminal chạy lệnh 1exec bash 2source ~/bashrc

5. Lỗi chrome update bị conflict phiên bản chromedriver và chrome browser

 1. Kiểm tra lại chrome của device, chrome của web và chromedriver
 • Chrome device: Chrome app → ba chấm header → Help & feedback → ba chấm header → Version info
 • Chrome web: ba chấm header → Help → About Google Chrome
 • Chromedriver: cmd/terminal → run: chromedriver --version
 1. Update tất cả về cùng 1 version: hướng dẫn tại đây , trong 1 vài trường hợp chỉ cần Chromeweb và Chromedriver cùng version

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Exit mobile version